ADATVÉDELEM

ÁLATALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.nagynapfotos.hu böngészésével és használatával kijelented, hogy elolvastad és elfogadtad a szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetértesz!

A weboldal oldal üzemeltetője Pollák Stúdió e.c. (asz.: 24444679-2-42, 1104 Budapet, Mádi u. 159.) . Az ügyfélszolgálat elérhetősége: laci (kukac) nagynapfotos (pont) hu
A weboldal mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos. A weboldal tartalma részben vagy egészben csak írásbeli hozzájárulás esetén használható fel, az abban részletezett feltételekkel. Írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli közzétételi napi díj 10 000 Ft + ÁFA szavanként.

A fotózással kapcsolatos feltételek

A Pollák Stúdió e.c. vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a rábízott fotózást valamint a képek utólagos feldolgozását és archiválását. A megrendelő vállalja, hogy a fotózás emberi és/vagy tárgyi feltételeit biztosítja a szolgáltatás szerződés szerinti ellenértékét határidőre kifizeti.

 

Szerzői jog, felhasználási jog

A képek szerzői joga a fotóst illeti. A Pollák Stúdió e.c. fenntartja a jogot, hogy nagynapfotos.hu honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban felhasználja az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklámcéllal, referenciaként, kivéve, ha ezt megrendelő a fotózás megkezdése előtt írásban kifejezetten megtiltja. Ha a fotósnak bevétele származik egy fotó értékesítéséből amelyen megrendelő felismerhetően szerepel, akkor erről a megrendelőt értesítenie kell, írásos engedélyt kell kérnie a felhasználásra, és meg kell állapodniuk a felhasználás feltételeiben, megrendelő díjazásában. Előzetes írásbeli megállapodás nélkül fotós nem értékesítheti a fotót.
A megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre korlátlan felhasználási jogot szerez. Joga van bárhol publikálni, jövedelem szerzés céljára felhasználni, de a képeket nem értékesítheti tovább. Továbbértékesítés esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges. Ennek hiányában a Pollák Stúdió e.c. jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és a megrendelő köteles a szerző kárát megtéríteni.

Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel a felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja.

Amennyiben a fotózást meg lehet tartani más időpontban is, akkor a felek egyeztetnek egy új, mindkét fél számára alkalmas időpontot a fotózásra.

Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet megváltoztatni:
– és a fotós részéről merül fel akadály, akkor a fotós köteles egy hasonló árban, minőségben dolgozó másik fotóst ajánlani maga helyett. A megrendelőnek joga van ezt nem elfogadni és az esetleges előleg visszafizetését követelni.
– és a megrendelő részéről merül fel akadály, a megrendelő köteles a fotós kárát megtéríteni. Ennek mértékét a szerződés szabályozza, de minimum a kifizetett előleg.
Fenti kötelezettségek alól kivételt képez, ha előre nem látható, elháríthatatlan akadály miatt hiúsul meg a fotózás, amely akadály egyik fél részére sem róható fel (vis major).

Egyéb, fotózással kapcsolatos feltételek

– portré-, modell-, és egyéb személyhez kötött fotózás esetén a megrendelő biztosítja, hogy a fotózásban rész vevő személy(ek) fotózásra alkalmas állapotban jelennek meg.

– rendezvény, esemény fotózáson a megrendelő gondoskodik arról, hogy beszerezze mindenki hozzájárulását, hogy a fotókon szerepelhet. A Pollák Stúdió e.c.-t ezzel mentesíti minden személyi jogi felelősség alól.

– tárgyfotózás esetén a fotózandó tárgyakat rendelkezésre bocsájtja a szerződésben rögzített időtartamra vagy helyszínt biztosít a fotózásukra

Verified by MonsterInsights